Guide til

Commissioning i praksis


Bogomslag til bogen Guide til commissioning i praksis

Bogen om commissioning (Cx)

Denne guide beskriver, hvordan aktiviteterne i Cx-processen skal udføres. De beskrevne metoder og værktøjer sikrer, at alle Cx-aktiviteterne beskrevet i den Danske Standard for Cx, DS 3090, den Amerikanske guideline, ASHRAE Guideline 0-2019, og den Amerikanske standard for Cx, ASHRAE Standard 202, bliver udført.

Guiden indeholder også beskrivelser af Cx-værktøjer, som er baseret på erfaringer fra Københavns Lufthavns in-house Cx-proces, samt værktøjer, der benyttes i den danske byggebranche, men som ikke fremgår af standarder og guidelines.


Boganmeldelse

Ole Teisen februar 2020
Chief Consultant, Project Manager at Sweco and Civil Engineering Consultant. - Commissioning on Twitter: @oleteisen


Commissioning-energibundt nr. 1 i kongeriget, Thomas Toftgaard Jarløv, har begået en håndbog om Commissioning-processen til bygninger, og den er god!

Der er guf for alle interessenter, hvad enten du er bygherre, investor, driftsherre, entreprenør, projekterende arkitekt eller ingeniør, så er der overblik over din rolle i Commissioning-processen, fra kontraktskrivning, over granskning og test til brugerundervisning og dokumentation. Bogen relaterer Commissioning til de nye faseopdelinger med udbudsprojekt og udførelsesprojekt samt de nye aftaledokumenter, ABR18, YBB19 m. fl.

Få har så stor erfaring med Commissioning som Thomas, og i denne bog deler han gavmildt ud af alt, hvad han har samlet sammen, ikke mindst i løbet af 4½ år i spidsen for Commissioning hos en af Danmarks største bygherrer, Københavns Lufthavne.

Ud over at skrive bøger og varetage Commissioning på både strategisk og operationelt niveau i lufthavnen, så har Thomas udviklet en commissioning software portal, CxPlanner, til varetagelse af Commissioning-processen.

Hvordan Thomas overkommer alt dette ved jeg ikke, men det er ikke underligt, at lige netop denne bog strutter af tips og tricks til #Commissioning og er skrevet med et smittende engagement og interesse for den ædle kunst...


Boganmeldelse


Boganmeldelse

Anmeldelse i Ecolibrium, AIRAH, Australien

AIRAH er en australsk forening, der repræsenterer fagfolk og ingeniører, som arbejder inden for HVAC og byggeindustrien.

John Penny, M.AIRAH, har i det australske fagblad for ingeniører, Ecolibrium, skrevet en længere boganmeldelse af Guide til commissioning i praksis.

Anmeldelsen angiver at, at bogen ".. is an excellent practical reference tool." med særlig fokus på det praktiske værktøjer og redskaber, som kan benyttes direkte.

Den fulde anmeldelse af bogen kan skaffes gennem Ecolibrium.


Boganmeldelse

Referance i AB18 fra Karnow Group

Commissioning er kommet for at blive. Den danske standard, DS3090, og Guide til Commissioning i praksis er nævnt i AB18.


Cx standarder og guidelines

Guiden gennemgår, hvordan du udfører Cx i Danmark. Den indeholder hjælp til dig i form af, at dens beskrivelser tager stillingen til den amerikanske vejledning ASHRAE Guideline 0-2019 og standard ASHRAE Standard 202, så du kan opnå maksimale point ved bæredygtighedscertificeringer som LEED, BREEAM og DGNB.

Udover dette indeholder guiden Cx-værktøjer, som benyttes i den danske byggebranche, men som ikke er omfattet af standarder og retningslinjer. De enkelte afsnit indeholder også tips og tricks til, hvordan man nemmest håndterer de udfordringer, som man møder under Cx-processen.

Overordnet indeholder hvert afsnit i guiden følgende:

  • Procesvejledning i planlægning og udførelsesmæssig rækkefølge af Cx-aktiviteterne.
  • Omfangskrav der specificerer hvad, Cx-aktiviteterne indeholder.
  • Konkrete beskrivelser af og anvisninger for hvordan Cx-aktiviteterne udføres.

Brugen af guiden i hverdagen

Et grundlæggende kendskab til byggeprocesser og til Cx er en fordel. Guiden kan benyttes af Cx-teams, bygherrer, rådgivere og entreprenører, både når omfang og indhold af Cx-aktiviteterne skal fastlægges, og som ydelsesbeskrivelse og styringsværktøj, når Cx-aktiviteterne skal udføres.

Guiden er opdelt svarende til byggeriets faser og beskriver hver enkel Cx-aktivitet under den tilhørende fase.


Hvad er commissioning

Commissioning-processen er en kvalitetsstyringsproces, som verificerer og dokumenterer, at et byggeri lever op til bygherrens krav. Processen implementeres helt i starten af et byggeprojekt og forløber igennem hele projektet og ind i byggeriets drift.

Commissioning-processen overvåger, at alle grænseflader er håndteret, og at tekniske installationer virker korrekt, samt optimerer samarbejdet mellem byggeriets parter.


En support proces

Commissioning er som udgangspunkt bygherrens værktøj til at verificere sit byggeri. Denne guide tager dog udgangspunkt i, at alle aktører i byggeprojekter skal drage byggetekniske og organisatoriske fordele af commissioning-processen.

Hvis der ønskes en aktiv deltagelse i commissioning-processen fra alle projektets aktører, skal processen give mening for alle parter. Det sikrer commissioning med forbedret kommunikation, mulighed for styring af tekniske installationer og forebyggelse af fejl og færre tidsforsinkelser og mindre ressourcespild.