Guide til commissioning i praksis

Commissioning processen (Cx) er en kvalitetsstyringsproces, som verificerer og dokumenterer, at et byggeri lever op til bygherrens krav.

Denne guide introducerer og guider dig igennem alle aspekterne af Cx, så du bliver klædt på til at håndtere Cx-aktiveter og -dokumenter. Din håndbog til commissioning.

Bogen er skrevet af Thomas T. Jarløv, som har flere Cx-certificeringer QCxP, CxM og CxAP, og er indehaver af den danske wiki CxWiki.dk om Cx og commissioning programmet CxPlanner.dk. Bogen udgives af Forlaget TTJ.

Hvis du har spørgsmål til bogen eller foredrag, kan du kontakte Thomas på ttj@ttj.dk. Hvis du har spørgsmål til betaling eller levering af bogen, kan du kontakte os på cxguide@ttj.dk.

Bogomslag til bogen Commissioning

Hvorfor denne guide?

Der er i den danske byggebranche stadig uklarhed om, hvordan de enkelte Cx-aktiviteter skal udføres. Derfor udføres der Cx-processer, som ikke overholder kravene i DS 3090, og i nogle tilfælde benyttes værktøjerne også forkert, og man opnår derfor ikke det fulde udbytte af processen.

Denne praktiske guide beskriver, hvordan man håndterer de enkelte Cx-aktiviteter og de tilhørende dokumenter med det formål at bidrage til udviklingen og standardiseringen af Cx-processen i Danmark.

Der er et begrænset omfang af dokumentationsmateriale om Cx processen på dansk. Det kan derfor være svært at blive undervist eller oplært i Cx. Et andet formål med guiden er derfor at vække interessen herom og få flere til at interessere sig for Cx i praksis.

Guiden anviser derfor konkrete arbejdsmetoder, styringsværktøjer og tjeklister, som bygherren såvel som Cx-teamet kan bruge for at kontrollere, hvad de enkelte Cx-aktiviteter til enhver tid omfatter.


Hvad indeholder bogen

Bogen er dit redskab i dagligdagen, når du skal udføre Cx. Den indeholder derfor beskrivelser, retningslinjer og eksempler på alle Cx-aktiviteter og -dokumenter fordelt over 244 sider.

 • Aftaler og ydelser
 • Roller og organisering
 • Økonomi og timeoversigt
 • Opstartsmøder
 • Commissioning kravene (Cx-krav)
 • Commissioning planen (Cx-planen)
 • Commissioning loggen (Cx-loggen)
 • Tværfaglige granskninger (Cx-granskninger)
 • Projektbasis
 • Systemmanualen
 • Fagtilsyn
 • Testoversigten
 • Testtidsplanen
 • Testparadigmer
 • Funktionsafprøvninger
 • Pre-test
 • Commissioning test (Cx-test)
 • Ibrugtagningsgennemgang
 • Uddannelse og træning
 • Cost-benefit
 • .. og meget mere

Illustrationer

Bogen indeholder en lang række illustrationer, som simplificerer indholdet i Cx-processen. Hvert afsnit startes med en illustration, som angiver de Cx aktiveter der skal udføres samt det tilhørende dokument:

Illustration af aktiviteter i programfasen

Krav til commissioning

Der findes en hel række standarder og vejledninger, som beskriver, hvordan commissioning-processen skal udføres. Tilgangen, detaljeringsgraden og processen i disse dokumenter varierer afhængigt af publiceringsland.

Denne guide tager udgangspunkt i de 2 anerkendte standarder Dansk Standard DS 3090 og ASHRAE Standard 202 samt vejledningen ASHRAE Guideline 0-2019, der også benyttes globalt.

Hvert afsnit i denne guide indeholder en tabel, som angiver, om afsnittet er omfattet af ovenstående standarder og guideline.


Test, kontrol, funktionsafprøvning

Der findes mange former for test og afprøvninger. Nogle er initeret af danske standarder, andre af Bygningsreglementet og så er der dem, som Cx lederen skal udføre.

Bogen gennemgår de forskellige test-typer, og vejleder dig i hvordan du gør det rigtigt. Det omfatter hvordan commissioning test skal udføres, hvordan du udfører funktionsafprøvning rigtigt, samt også hele afrapporteringsdelen.

Selvom test er en integreret del i commissioning, så vil du igennem hele commissioning processen have fokus på at finde fejlene så tidligt som muligt!


Eksempler

Alle afsnit er suppleret med eksempler, som enten viser hvordan Cx-aktiviteten kan udføres, eller som giver dig grundlaget for at udarbejde dine egne Cx-værktøjer.

Mange af eksemplerne stammer fra konkrete projekter, heriblandt har Københavns Lufthavne bidraget med en del, som alle er gennemtestet på reelle byggerier.

I bogens bilag finder du en lang række eksempler, som sikrer, at du kommer hurtigt fra start med en Cx-proces, dette omfatter blandt andet Cx-krav og testforudsætninger.


Illustration af hvordan Cx-loggen samler alle observationer