Guide til

Commissioning i praksis


Bogomslag

Bogen om commissioning (Cx)

Denne guide beskriver, hvordan aktiviteterne i Cx-processen skal udføres. De beskrevne metoder og værktøjer sikrer, at alle Cx-aktiviteterne beskrevet i den Danske Standard for Cx, DS 3090, den Amerikanske guideline, ASHRAE Guideline 0-2019, og den Amerikanske standard for Cx, ASHRAE Standard 202, bliver udført.

Guiden indeholder også beskrivelser af Cx-værktøjer, som er baseret på erfaringer fra Københavns Lufthavns in-house Cx-proces, samt værktøjer, der benyttes i den danske byggebranche, men som ikke fremgår af standarder og guidelines.


Omfang

Guiden gennemgår, hvordan du udfører Cx i Danmark. Den indeholder hjælp til dig i form af, at dens beskrivelser tager stillingen til den amerikanske vejledning ASHRAE Guideline 0-2019 og standard ASHRAE Standard 202, så du kan opnå maksimale point ved bæredygtighedscertificeringer som LEED, BREEAM og DGNB.

Udover dette indeholder guiden Cx-værktøjer, som benyttes i den danske byggebranche, men som ikke er omfattet af standarder og retningslinjer. De enkelte afsnit indeholder også tips og tricks til, hvordan man nemmest håndterer de udfordringer, som man møder under Cx-processen.

Overordnet indeholder hvert afsnit i guiden følgende:

  • Procesvejledning i planlægning og udførelsesmæssig rækkefølge af Cx-aktiviteterne.
  • Omfangskrav der specificerer hvad, Cx-aktiviteterne indeholder.
  • Konkrete beskrivelser af og anvisninger for hvordan Cx-aktiviteterne udføres.

Brugen af guiden

Et grundlæggende kendskab til byggeprocesser og til Cx er en fordel. Guiden kan benyttes af Cx-teams, bygherrer, rådgivere og entreprenører, både når omfang og indhold af Cx-aktiviteterne skal fastlægges, og som ydelsesbeskrivelse og styringsværktøj, når Cx-aktiviteterne skal udføres.

Guiden er opdelt svarende til byggeriets faser og beskriver hver enkel Cx-aktivitet under den tilhørende fase.


Samarbejdsaftale med MOLIO

Forlaget TTJ har indgået en samarbejdsaftale med MOLIO, hvilket betyder, at du MOLIO er blevet forhandler af bogen. Du læse mere om bogen på MOLIO's hjemmeside her: Guide til commissioning i praksis.
Hvad er commissioning

Commissioning-processen er en kvalitetsstyringsproces, som verificerer og dokumenterer, at et byggeri lever op til bygherrens krav. Processen implementeres helt i starten af et byggeprojekt og forløber igennem hele projektet og ind i byggeriets drift.

Commissioning-processen overvåger, at alle grænseflader er håndteret, og at tekniske installationer virker korrekt, samt optimerer samarbejdet mellem byggeriets parter.


En support proces

Commissioning er som udgangspunkt bygherrens værktøj til at verificere sit byggeri. Denne guide tager dog udgangspunkt i, at alle aktører i byggeprojekter skal drage byggetekniske og organisatoriske fordele af commissioning-processen.

Hvis der ønskes en aktiv deltagelse i commissioning-processen fra alle projektets aktører, skal processen give mening for alle parter. Det sikrer commissioning med forbedret kommunikation, mulighed for styring af tekniske installationer og forebyggelse af fejl og færre tidsforsinkelser og mindre ressourcespild.